• Wolderwijd logo
 
header jurist

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

In een digitale gerechtelijke procedure bestaat de dagvaarding niet meer. Deze wordt vervangen door een oproepingsberich

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

3 minuten mr. Jeroen Kaspers kantoor 23 augustus 2017 2022

Het digitaal procederen komt er aan. Hiermee wordt de Rechtspraak (hopelijk) bereikbaarder en goedkoper voor alle Nederlands. Vooral de efficientie van deze nieuwe werkwijze sluit aan met de kantoorfilosofie van Wolderwijd. We zijn dan ook blij dat de eerste stappen voor digitaal procederen worden genomen. Deze efficientie zal hopelijk leiden tot een flinke kostenbesparing die ten goede komt van de client, want daar doen we het allemaal voor.

Digitaal procederen

Met ingang van 1 september 2017 is het de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht om digitaal te procederen bij civiele vorderingszaken met een belang van meer dan € 25.000. Deze 'digitale' zaken zullen dan niet meer starten met een dagvaarding maar met een oproepingsbericht. Indien u een oproepingsbericht heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

Naast de definitie oproepingsbericht zijn er meerdere naamsveranderingen. Hier volgt een opsomming:

Nieuwe terminologie

Huidige termNieuwe term
Dagvaardingsprocedure Vorderingsprocedure
DagvaardingOproepingsbericht
EisVordering
GedaagdeVerweerder, verwerende partij
StellenVerschijnen
Eerstdienende dagUiterste verschijningsdatum
Rol(vervalt)
Conclusie van antwoord Verweerschrift
Eis in reconventieTegenvordering
TerechtzittingMondelinge behandeling of andere zitting

Dagvaardingsprocedure wordt Vorderingsprocedure

Dagvaarding Oproepingsbericht Eis Vordering Gedaagde Verweerder, verwerende partij Stellen Verschijnen Eerstdienende dag Uiterste verschijningsdatum Rol (vervalt) Conclusie van antwoord Verweerschrift Eis in reconventie Tegenvordering Terechtzitting Mondelinge behandeling of andere zitting

Vanaf 1 september 2017 kunnen er bij beide rechtbanken op 2 manieren civiele vorderingszaken worden gestart: volgens artikel 112 Rechtsvordering (Rv) en volgens artikel 113 Rv.

112 Rv

Procedeert de eisende partij volgens artikel 112 Rv dan stelt de advocaat een procesinleiding op via een formulier in Mijn Rechtspraak. Daarin staan de vordering, de gronden (juridische vertaling van de feiten) en overige informatie. Bij de digitale indiening wordt meteen griffierecht geheven en betaald. Op het moment dat de advocaat de procesinleiding digitaal indient, maakt het systeem automatisch een oproepingsbericht aan dat in het digitale zaakdossier wordt gezet. De advocaat van de eisende partij moet er vervolgens voor zorgen dat dit oproepingsbericht plus procesinleiding bij de verwerende partij komt. Dat kan hij zelf doen, maar hij kan ook net als vanouds met de dagvaarding, de deurwaarder het oproepingsbericht laten betekenen (de officiële kennisgeving). Als de tegenpartij besluit verweer te voeren, dan kan zijn advocaat dat digitaal aangeven. Hij krijgt hiervoor een machtigingscode waarmee hij kan inloggen in het zaakdossier. Vervolgens krijgt hij maximaal 6 weken de tijd om digitaal een verweerschrift in te dienen.

113 Rv

De eisende partij kan er ook voor kiezen om eerst de deurwaarder het oproepingsbericht te laten betekenen (artikel 113 Rv) en daarna de zaak digitaal in te dienen bij de rechtbank. In dat geval is het aan de deurwaarder om een oproepingsbericht met procesinleiding op te stellen. Om de oproepingsberichten niet te veel te laten verschillen heeft de Rechtspraak in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten modellen ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vastgesteld voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv en voor de verzetprocedure (artikel 113 juncto artikel 143 Rv).

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over kantoor:

Veelgestelde vragen: